مرکز پژوهش‌های کاربردی زمین‌شناسی دریای‌خزر تاسیس می‌شود