هشدار کمبود لیتیوم برای تامین باتری خودروهای برقی‎