لزوم تسلط به دانش‌های نوین و نرم‌افزارهای روز دنیا