قوی‌ترین دستگاه حفاری اکتشاف معدنی کشور رونمایی شد