قدردانی معاون رئیس جمهور از اشتغال‌زایی در شهرستان رابر، بافت و ارزوئیه