فولاد هرمزگان، میزبان پنجمین جلسه کمیته فناوری اطلاعات ایمیدرو