طرح توانمندسازی فارغ التحصیلان بخش معدن و صنایع معدنی در آستانه اجرا