شانزدهمین دوره بازدید از پروژه‌های شرکت میدکو برگزار شد