خلا حضور خارجی‌ها را با شرکت‌های دانش‌بنیان پر می‌کنیم