حمایت قاطع سهامداران از طرح های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌شرکت سنگ‌آهن مرکزی