تشکیل سومین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان با ادغام کارخانجات چینی