بومی‌سازی و استفاده از توانمندی‌های داخلی در ایمیدرو پیگیری می‌شود