انتشار گزارش مجموعه چالش‌ها و پیشنهاد‌های کلان بخش معدن در ۸ بند