اجماع بزرگ فولادسازان و معدنکاران کشور در دومین کنفرانس اکتشاف استیل پرایس