آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید فروسیلیسیم در آشتیان