دی ۱۸, ۱۴۰۰

برگزاری دوره های آموزشی توسط شتابدهنده تخصصی ماینتک با همکاری نهاد های شاخص علمی و صنعتی کشور

شتابدهنده تخصصی ماینتک با همکاری نهاد های شاخص علمی و صنعتی کشور برگزار می کند. مجموعه دوره های آموزشی کاربردی در حوزه معدن و صنایع معدنی […]