اردیبهشت ۴, ۱۴۰۳

سنگ آهن چین، ثبات فعلی یا آمادگی سقوط؟

قیمت سنگ آهن در بحبوحه کاهش امیدهای محرک چین و بالا بودن ذخایر بندری تضعیف می شود.   پرمعامله ترین قرارداد سنگ آهن در سپتامبر در […]