مهر ۲۶, ۱۴۰۱

از ارائه ایده تا تجاری سازی محصول در ذوب آهن اصفهان

به گزارش ماین نیوز، روند تولید و توسعه محصول در شناسنامه صنعت فولاد ایران از ارائه ایده تا تجاری سازی محصول را در گفتگو با علیرضا […]