اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۳

از سفارت هند تا شتابدهنده ماینتک

جلسه تعریف همکاری‌های مشترک بین اکوسیستم نوآوری دو کشور در جلسه گفتگو و تبادل نظر میان سفارت هند، شتابدهنده ماینتک، جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان و […]