?سومین جلسه دوره پیش شتابدهی ماینتک با همکاری آکادمی آنسو برگزار شد