آغاز چهارمین دوره پیش شتابدهی ماینتک با همکاری آکادمی آنسو