۱۵۰ بسته سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان آماده شد