گام اول تشکیل تعاونی مسکن پرسنل چادرملو و شرکت‌های تابعه برداشته شد