کارخانه احیاء شماره ۲ فولاد بافت راه‌اندازی می‌شود