چند گام تا تجاری‌سازی ایده‌ها و فناوری‌های نو در زمینه معدن و صنایع معدنی