وبینار آموزشی – تخصصی “مدلسازی و شبیه سازی عملیات فرآوری مواد معدنی”