نهمین نمایشگاه بین المللی معدن، تونل سازی، تجهیزات و ماشین آلات سنگین معادن