نخستین پمپاژ آب خلیج فارس به مخزن ۴۵ هزار لیتری گل گهر در منطقه سیرجان انجام شد