میدکو؛ ستاره‌ای درخشان در عرصه معدن و صنایع معدنی کشور