غول فولادی آرسلور میتال تولید خود را در ایالت سستائو اسپانیا تا اواخر سپتامبر از سرگیری می کند