طرح فولاد بوتیای ایرانیان کرمان در هفته دولت افتتاح می‌شود