صرفه‌جویی ۱۲ هزار میلیارد ریالی با بومی‌سازی تجهیزات معدنی و صنعتی در چادرملو