صدور مجوزهای پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور/ عملیات اجرای پروژه در سه منطقه چابهار، زاهدان و مشهد آغاز شد