صادرات عناصر نادر خاکی در چین به بالاترین سطح رسید