شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه معدن صاحب ۱۰ هزار مگاوات توان نیروگاهی می‌شوند