سرمایه‌گذاری مبارکه در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، گامی بلند در مسیر فولاد سبز