زیرساخت‌های ۳۰ معدن ایران تا پایان امسال‌ تکمیل می‌شود