ریزش تونل در معدن منوجان یک نفر را به کام مرگ کشاند