رکوردشکنی بهای زغال‌‏‌سنگ در پی بحران انرژی در جهان