رشد ۲۴ درصدی سود سه ماهه شرکت کیمیای زنجان در سه ماهه امسال