دولت مداخلات گسترده‌ای برای تنظیم بازار فولاد کشور انجام داده است