تولید ۱۲.۸ میلیون تن آهن اسفنجی در ۵ ماهه اول امسال