تولید فولاد آلیاژی کشور از میانگین جهانی بیشتر است