تولید بیش از ۲۴.۶ میلیون تنی کنسانتره آهن در ۶ ماهه نخست ۹۹