تولید بیش از ۲۰ میلیون تنی کنسانتره آهن در ۵ ماهه امسال