تقدیر استاندار کرمان از مشارکت حداکثری گل‌گهر در حوزه دانش بنیان