تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ایمنی و تجهیز معادن زغال سنگ