بازخوانی پرونده تلاشگران حوزه صنعت و معدن در هفته دولت