افت ۶۸ درصدی قیمت فوب کنسانتره سنگ‌آهن ایران در ۶ ماه اخیر