استقبال شرکت مس از طرح‌های نو در صنایع نانو و هایتک برای ایجاد ارزش افزوده